• Läs vad eleverna i åk 7-9 tycker. Ett citat: "Att tillaga en grönsaksbuffé var absolut en bra idé. Man slapp känna sig vrålhungrig när man kom hem. Skolmaten innehåller inte tillräckligt med näringsämnen för att man skall kunna orka lära sig hela dagen"
  • Med och påverka! Säg din åsikt om skolmaten, snart finns funktionen på svenska: "Barn-parlamentet"

  • Påverka! Skicka brev, medborgarinitiativ, till de lokala beslutsfattarna. Här finns ett färdigt underlag för detta, klicka här!

 

 

Ladda ner slutrapporten

Marthaförbundets projekt Operation skolmat har förverkligats under åren 2009–2012 på fyra orter i Svenskfinland (Sjundeå, Pargas, Vasa, Karleby) med finansiering av finansiering av Jord-och skogsbruksministeriet, Kulturfonden och Lisi Wahls stiftelse.

Marthaförbundet har via projektet haft som målsättning att lyfta fram den offentliga måltiden som inte har hög prioritet i samhället. Klicka här och ladda ner projektets slutrapport.
 

Operation skolmats slutseminarium

Pierre Hanell pratar under rubriken “Var mån om din hälsa: De viktigaste aspekterna flr ett friskare liv”. Projektledare Björn Helsing berättar om Operation skolmat.

Slutseminarium den 12.9 kl. 18–21
Lyceiparkens skola, auditoriet, Biskopsgatan 3–7, Borgå

Program

  • 18–18.30 Björn Helsing, Operation skolmat
  • 18.30–21 Pierre Hanell: Var mån om din hälsa: De viktigaste aspekterna för ett friskare liv

Servering under kvällen. Anmäl dig senast den 7.9 till bjorn.helsing@martha.fi. Inträdet är fritt.


Pierre Hanell
Pierre Hanell är utbildad arbetsledare, kock och produktutvecklare av hälsomat, med stort intresse fo?r ekologi och miljö. Han är också naturläkare med en examen som polaritetsterapeut samt forskare inom mat och hälsa, med 30 år av erfarenhet inom mat, hälsa, ekologi och miljöfrågor. Parallellt med arbetet har han utbildad sig inom livsmedelsforskning med en Master Degree i Food science i USA.

 

På gång 2012

Under våren 2012 kommer Operation skolmat att arbeta med Pedersöre kommuns och Raseborgs stads storkök och deras kökspersonal. Vi kommer att ordna skolningar för kökspersonalen och behandla olika teman inom matlagning och servering. Mera information om kurserna kommer att dyka upp här här på Operationskolmat.fi. Fokus ligger på att höja yrkesstoltheten för kökspersonalen, men vi kommer också att fortsätta med samma frågor som tidigare. Operation Skolmat kommer även att åka runt i Svenskfinland och diskutera och debattera skolmatsfrågor både med politiker och föräldrar.

Om Operation skolmat

Operation Skolmat är Finlands svenska Marthaförbunds satsning på att förbättra offentlig måltid. Under två år var Operation skolmat en del av Jord- och skogsbruksministeriets program Sre – programmet för främjande av finländsk matkultur. Projektet arbetade under denna period för att införa salladsbufféer i skolorna, fortbilda skolkökspersonalen, införa smakträning, Sapere, i skolornas undervisning, engagera beslutsfattare samt informera föräldrar. Våra projektskolor fick bland annat ta del av en specialgrönsaksbuffévecka som blev en succé!

Projektet påvisade att det i de lägre klasserna blir billigare att servera grönsaksbuffé vid sidan om industribaserad varm mat. Skoleleverna äter undegär hälften mindre dyr industrimat och ökar konsumtionen av grönsaker och bröd med en tredjedel. Högstadiet som deltog i projektet åt ungefär lika mycket varm mat som en vanlig matvecka men åt fem gånger mer grönsakser och bröd.

Slutrapporten

Ladda ner slutrapporten för Operation skolmat som pdf.

Artiklar

Björn bloggar

Följ med Operation skolmats projektledare Björn Helsings tankar om skolmat på den nya bloggen!Läs mera »
Karin Lindroos
08.05.2012 kl. 09:19

Kids nutrition report

Här kan ni läsa en olika projekt i Norden för mat för barn och ungdom. (sid 22-24)Läs mera »
Björn Helsing
23.04.2012 kl. 17:08

Barnen har främjats från den riktiga maten

Marthaförbundets projekt Operation skolmat lägger i en ny växel. Från och med nästa vecka ska köksmästare Björn Helsing ge storkökspersonalen deras arbetsmotivation tillbaka.Läs mera »
Björn Helsing
05.01.2012 kl. 09:28

Sammanfattning av slutrapport

Efter 2 års arbete med Operation skolmat har vi kommit fram till punkten, uppsumering av projektet. Utåt sett har det kanske viktigaste målet uppfyllts, den mediala uppmärksamheten har varit stort. Det är hög tid att lägga fokus på och börja granska den bortprioriterade offentliga måltiden. Vad äter våra barn och åldringar, egentligen!?Läs mera »
Harriet Strandvik
28.02.2011 kl. 12:02

Skolmaten - alla kan påverka

I Hufvudstadsbladet kunde man för en tid sedan läsa om vårt projekt. Det väckte tankar hos några läsare och här svarar vi på en insändare. Läs mera »
Harriet Strandvik
21.10.2010 kl. 09:45

Viestikapula Siuntion kunnalle

Harriet Strandvik
04.06.2010 kl. 13:10

Viestikapula Vaasan kaupungille

Harriet Strandvik
04.06.2010 kl. 13:00

Budkavel, hälsning till Sjundeå kommun

Barnen i Sjundeå svenska skola åt under specialveckan minst 3 gånger mera grönsaker och ca hälften mindre dyr industrimat och var piggare och glada - värt att satsa på!Läs mera »
Harriet Strandvik
26.05.2010 kl. 11:35

Budkavel - projektets hälsning till Vasa stad

Eleverna åt under grönsaksbufféveckan 5 gånger mera grönsaker än vanligtvis. De var piggare och orkade bättre - värt att satsa på!Läs mera »
Harriet Strandvik
26.05.2010 kl. 11:25

Påverka dina lokala beslutsfattare

Skolmaten är en fråga som berör oss alla. I kommunerna är skolmaten ofta bortprioriterad. Också Du kan påverka - gör det i din kommun! Läs mera »
Harriet Strandvik
31.03.2010 kl. 14:50

 

Marthaförbundet

Bölegatan 2 | FI-00240 Helsingfors |010 279 7250 | marthaATmartha.fi